Hengen Ääni Kutsuu

Rakkaat mestarit, kun Jumaltietoisuuden valosolut tunkeutuvat syvemmälle ja syvemmälle fyysiseen rakenteeseen, DNA:ta ympäröivät valokalvot alkavat hävitä. Tämä oli ohjelmoituna Aatami/Eeva Kadmon -valokehosuunnitelmaan osana tämän aliuniversumin kokemusta, niin että DNA-säikeiden aktivoituminen tapahtuisi kaksi kerrallaan.

DNA-säikeet on viritetty eri ulottuvuustasoille. Kaksi säiettä jotka ovat nyt käytettävissä ja aktiivisena fyysisessä astiassa, on viritetty ensimmäiselle, toiselle ja kolmannelle ulottuvuustasolle. Kuten olemme kertoneet teille aiemmin, laskeutuessanne matalampien ulottuvuuksien tiheyteen DNA-säikeet suljettiin pareittain valokalvoihin ja laitettiin reserviin siihen saakka, kunnes olisitte valmis aloittamaan matkanne takaisin korkeampiin valoulottuvuuksiin.

Ensimmäinen, toinen ja kolmas ulottuvuus: kaksi DNA-säiettä Neljäs ja viides ulottuvuus: neljä DNA-säiettä Kuudes ja seitsemäs ulottuvuus: kuusi DNA-säiettä Kahdeksas ja yhdeksäs ulottuvuus: kahdeksan DNA-säiettä Kymmenes ja yhdestoista ulottuvuus: kymmenen DNA-säiettä Kahdestoista ulottuvuus: kaksitoista DNA-säiettä Antakaamme nimi kullekin korkeamman itsenne puolelle selkeyden vuoksi ja auttamaan teitä korkeamman itsen/ylisielun "peräkkäisyyden" ymmärtämisessä. Kun synnytitte, Jumalitsenne oli suljettuna valopalloon.

DNA:ssanne, aurakentässänne ja muistisoluissa ympäri kehoanne oli taajuuksia, jotka teidän oli määrä kokea elämänne alkuvaiheissa. Jos kaikki sujui suunnitelman mukaan, joskus elämänne alkuvuosina heräsitte sieluitsenne tönäisyille tai kuiskauksille ja sielun ja persoonan yhdistymisprosessi alkoi. Kutsumme tätä ensimmäiseksi sieluitseksenne. Toinen sieluitsenne mitä kutsumme ylisieluksenne, alkoi asua syntymänne aikaan sielutähdessänne, kahdeksannessa chakrassa. Jos otatte vaarin hengen äänestä, vähitellen ajan kuluessa tämä sielunne korkeamman ulottuvuuden puoli ylivalaisee teidät ja säteilee jalostuneita valotaajuuksiaan chakrajärjestelmäänne ja aurakenttäänne. Sitten kun tämän korkeamman tietoisuuspuolenne integroituminen on valmis, tarkoituksenmukaiseen aikaan kolmas sieluitsenne, moniulotteisen olemuksenne seuraavaksi kehittynein kipinä, siirtyy alas kahdeksanteen chakraan ja siitä tulee ylisielutietoisuutenne.

Tämä prosessi toistuu uudestaan ja uudestaan, kunnes joskus kaukaisessa tulevaisuudessa yhdistytte taas Jumalitsenne, jumalaisen "minä olen" -olemuksenne kanssa. Kun aloititte seikkailunne fyysisiin aineen maailmoihin, rakensitte hitaasti "lihavaatteen" säteilevän kristallivalokehonne ympärille. Valopallo asetettiin kehon takapuolelle, fyysisen sydämen taakse. Tästä valopallosta mitä kutsuttaisiin pyhäksi sydämeksenne, tuli sielunne tai korkeamman itsenne koti ja timanttiytimellinen Jumalasolunne laitettiin myös tähän pyhään kammioon. Jumaltietoisuuden seitsemän säteen laadut, ominaisuudet ja hyveet laitettiin myös valopalloihin. Nämä valopallot jotka tunnetaan chakroina, suunniteltiin pyörimään hyvin nopeasti, mikä sai ne näyttämään pyöriviltä valokartioilta, jotka säteilivät fyysisen kehon edestä ja takaa. Nyt pyritte peruuttamaan tämän prosessin, kun yritätte eliminoida kaikki riitasointuiset taajuudet, joita olette luoneet aikakausien saatossa, ja näin puhdistatte neljä alempaa kehojärjestelmäänne - fyysinen, mentaalinen, tunne ja astraali - jotta voitte siirtyä fysiologisten rajoitustenne ulkopuolelle.

Teidän on siirryttävä pois itsekeskeisestä asenteesta. Tämä ei kuitenkaan tapahdu, ennen kuin olette hyvin matkassa ylösnousemuspolulla. Muistakaa meidän kertoneen, että "itsekkyys" tai itsekeskeisyyden aika on hyve, silloin kun pyritte parantamaan tai tasapainottamaan ihmisen kehoastian valmisteluna korkeamman valotaajuuden valelemiseen. Tämä valmisteluvaihe on tärkeä jokaista korkeampaa valovalelutasoa varten - muuten se olisi kuin 110 voltin sähkötöpselin laittamista 220 voltin pistorasiaan, mikä johtaisi välittömään shokkiin ja hyvin luultavasti laitteen (fyysinen astia) tuhoutumiseen. On erittäin tärkeää, että keskitytte jalostamaan kehomuodon seitsemää chakraa ja näin luotte tai aktivoitte valopilarin, joka kulkee selkärangan edessä. Tämän valopilarin on muodostettava yhteytensä uudestaan maan sydänydinkeskukseen ja tähtitetraedriinne, sielutähteenne, mikä on 20-30 senttiä päälakenne yläpuolella. Kun tämä on suoritettu, saatte vähitellen pääsyn Luojavalon viiteen korkeampaan säteeseen, mikä viimeistelee jumalaisen leimanne tätä tiettyä evoluutiokierrosta varten.

Meidän täytyy kuitenkin selittää, että matkallanne korkeampiin ulottuvuuksiin teitä pyydetään hyväksymään monia erityistehtäviä ja tavallisesti suostutte niihin, sillä tällaiseksi ylösnousemusprosessi suunniteltiin. Pyritte ikuisesti palaamaan Jumaltietoisuutenne täyteyteen, mutta säilytätte myös palavan halun palvella jollain tapaa, sillä syvällä pyhässä sydämessänne on siemenkristalli, joka sykkii puhdasta rakkautta ja synnynnäistä halua palvella. Säädettiin niin, että monia enkelikunnan ja muiden suurten valo-olentojen osia tai kipinöitä inkarnoituisi maan päälle ja seuraisi ihmisen polkua. Vihkimysportaaleja avattiin ja ne ovat pysyneet auki kautta aikain. Kuitenkin menneisyydessä vain muutamat urheat sielut pääsivät läpi valaistumisportista ja saavuttivat itsemestaruuden.

Tietoinen tajunta kehittyy heräämisen ja monimutkaisempien ja jalostuneempien käsitysten ymmärtämisen asteittaisten vaiheiden kautta. Kun etenette, saatte vähitellen pääsyn tietoisuuden korkeammille ja korkeammille ulottuvuustasoille yöllisten astraalikehomatkojenne aikana. Teidät viedään oppisaleihin ja lopulta viisaussaleihin. Ajan kuluessa liitytte maailmanpalvelijaryhmiin, jotka hengittävät sisään ja säteilevät ulospäin Luojavalon timantinkovien hiukkasten aaltoja käytettäväksi suurimmaksi hyväksi. Miten tiedätte, milloin olette kelvollinen liittymään sieluryhmänne jäseniin maailmanpalvelijapyramidissa? Teidät viedään automaattisesti sinne, sitten kun sielulaulunne resonoi neljännen ulottuvuuden keskivaiheisiin ja sen yli. Menette sinne, kun olette tasapainottaneet 51% karmastanne ja ponnistelette todella tunneluontonne kontrolloimiseksi. Menette sinne, kun alatte nähdä parhaan ympärillänne olevissa ja pyritte siirtymään pois tuomitsemisesta, kun opitte tarkastelemaan elämää ja maailmaa myötätunnon suodattamin silmin. Sallikaa meidän selittää teille maailmanpalvelijapyramidin rakennetta.

Kuvitelkaa jättiläismäinen kristallipyramidi viidennessä ulottuvuudessa, missä on huippu ja kaksipäinen kristalli, joka ulottuu kuudennen ulottuvuuden ensimmäiselle tasolle. Tässä upeassa rakennelmassa on asteittain viidennen ja alemman kuudennen ulottuvuuden taajuusmallitasot. On tuhansia pienempiä pyramideja, joista jokainen resonoi tiettyyn harmoniseen valotaajuuteen. Nämä pyramidit voitaisiin rinnastaa pieniin valokaupunkeihin. Kun tulee se aika, että olette pätevä liittymään maailmanpalvelijaryhmään, teidät viedään valopyramidiin, mikä on virittynyt tiettyihin värähtelymalleihinne. Kun valoresonanssinne kehittyy, siirrytte aina ylemmäs, korkeampiin ja korkeampiin valoasemiin maailmanpalvelijapyramidissa. Tämä on myös oleellinen osa ylösnousemusprosessia. Ihmiskunnan keskittynyt katse nostetaan maaolemassaolon tukahduttavasta suosta tulevaisuuden kaukaiseen horisonttiin.

Aineellisten rikkauksien halu korvataan sielutietoisuuden kaipuulla. Maailmanpalvelijoita pitää yhdessä voimakas sieluyhteys: muistikuva juhlallisesta valasta palvella ihmiskuntaa, yleisen tietoisuusylösnousemustavoitteen myötä. Tämän aliuniversumin jumalainen suunnitelma luotiin 12-ulotteiseksi kokemukseksi. On muita aliulottuvuuksia, jotka luotiin kokemaan suurempaa ulottuvuusmäärää, ja joitain muita harvempien ulottuvuuksien kera. Maapallo ja aurinkokunta mitkä ovat sen osa, ovat integroimassa Jumaltietoisuuden 12 säteen kaikkia ominaisuuksia, laatuja ja hyveitä, ollakseen kelvollisia liittymään jumalaisen suunnitelman seuraavaksi korkeampaan asteeseen tämän aliuniversumin laajentumiseksi. Ajan kuluessa tietoisuuskehitystä seuraavat evoluutiovaiheet fyysisessä astiassa. Muoto seuraa aina ajatusta. Ihmiskehoa valmistellaan vastaanottamaan Luojavalon korkeampia taajuuksia, pyhän tulivalon timantinkovia hiukkasia.

Teidän on kehityttävä passiivisesta olotilasta vastikään paranneltuun olotilaan toimintasuuntautuneeksi ja laajentuvaksi valonkantajaksi, jos teistä on määrä tulla KANSSALUOVA VALONMESTARI. Kun käännytte sisäänpäin ja kurkotatte korkeamman taajuuden käsityksiä ja informaatiota, alatte automaattisesti vetäytyä astraalitasosta, kollektiivitietoisuuden uskomusjärjestelmästä. Henkisestä näkökulmasta evoluutio merkitsee vakaasti lisääntyvää herkkyyttä värähtelytaajuuksille ja kykyä integroida enemmän Luojaolemusta, mikä johtaa suurempaan valaistumiseen ja myötätuntoisempaan luonteeseen. Älykkään ja heränneen ihmisen intuitio johtaa suurempaan ymmärrykseen ihmiskunnan jumalaisesta suunnitelmasta ja sen esittämästä osasta siinä. Keskittynyt älykkyys on välttämätön astumiseksi onnistuneesti viidenteen ulottuvuuteen ja sitten yhdistymiseksi siellä käytettävissä olevaan valtavaan viisauden ja kehittyneiden kykyjen varastoon. Meditointi ja voimakas sielutietoisuus avaa portaalin kosmisiin paljastuksiin.

Sopivaa ja laajaa informaatiota on aina tarvittaessa saatavilla valopolun tavoittelijalle. Seuraava askeleenne ja tarvittavat toimet paljastetaan taso kerrallaan. Ajatelkaa telepaattista kommunikointia korkeampien maailmojen olentojen kanssa ajattelun tai informaation valosolujen vastaanottamisena. Teidän on harjoiteltava tätä kykyä luodaksenne elävän kuvan ideoistanne ja pitääksenne niitä riittävän pitkään, kunnes ne rekisteröityvät aivoihinne ja eetteriin. Muistakaa, että energia seuraa ajatusta. Valo on sekä energiaa että ainetta. Aine-energian sähköistäminen tai konversio tapahtuu, silloin kun energia prosessoidaan valopyramidin kautta. Kun ihmismieli kurkottaa kohti korkeampien maailmojen valaistuneita olentoja, se johtaa energiakonversioon. Kun käytätte näitä kehittyneitä tekniikoita ja hiotte niitä, ne vapauttavat teidät vähitellen hajoamis- tai mädäntymislaeista ja aloitatte hitaasti nuorentumisprosessin.

Siirrytte vähitellen myös yhdentyppisestä näkyvyydestä kehittyneempään tilaan. Siirrytte värin ja valon ultraviolettiasteikolta monille korkeamman taajuuden sähkömagneettisille valoasteikoille. Valmistaudutte myös työskentelemään monilla älykkyystasoilla. Te ette voi paeta niitä energiavirtoja, jotka jatkuvasti pommittavat maata ja ihmiskuntaa. Suurten säteiden elämää antava energia säteilee Isä/Äiti Jumalastamme tämän universumin Suuren keskusauringon kautta - kaikkialle aliuniversumien, galaksien ja aurinkokuntien myriadeihin aurinkoihin. Kaikkialle tähän aliuniversumiin sykkii myös kosmisen energian erityistaajuuksia monista tähtijärjestelmistä ja toisista aurinkokunnista sekä Äiti Maanne syke ja sydämenlyönti, millä on suora vaikutus kaikkiin eläviin olentoihin. Monet korkeampien ulottuvuustaajuuksien kosmiset voimat ovat suotuisia, elämää ylläpitäviä ja parantavia, kun taas kolmannen/neljännen ulottuvuuden matalammat ja epäsointuiset taajuudet ovat haitallisia ja rajoittavia. Jokainen sielu määrää, mihin monista taajuuksista se reagoi energiapuumerkkinsä kautta. Näin tehdessään se luo joko henkilökohtaisen taivaansa tai yksityisen helvettinsä maan päälle.

Aivonne on upea elin ja sisältää valtavan määrän "tietoisuustaajuuden elämänkoodeja". Suurin osa neropotentiaalistanne on tallennettuna korkeamman ulottuvuuden tasoille pyhään mieleenne, mikä sijaitsee pään takaosassa, lähellä kruunuchakraa. Sielulaulunne sisältää taajuuksia, mitkä auttavat teitä pääsemään tähän rikkaaseen tietovarastoon. Taajuusnopeutumisen jokainen oktaavi antaa teille pääsyn Jumalatietoisuuden korkeammalle tasolle. Aivonne/mielenne pitää avaimia mestaruuteen ja valaistumiseen. Rakkaat sydämet, muistakaa, että jos keskitytte vain henkilökohtaiseen ylösnousemukseenne, tulkitsette väärin viestejämme. Kun astelette korkeaa tietä, joka johtaa valaistumiseen, teidän on kurkotettava koskettamaan toisten sydäntä sanojenne ja tekojenne kautta. Polun aito opetuslapsi elää palveluelämää. Polun opetuslapsi siirtyy asteittain fyysisen perheen velvollisuuksien ja vastuiden yli, kun hänen tietoisuutensa, viisautensa ja valonsa lisääntyy. Vähitellen tavoittelijan vaikutusvalta laajenee ja hänen tilaisuutensa tulla todelliseksi tiennäyttäjäksi lisääntyy.

Vaaditaan jatkuvaa ja tarkoituksellista ponnistelua kesyttää ego ja saavuttaa sitä tietoa ja asiantuntemusta, mikä on välttämätöntä maailmanpalvelijaksi tulemiselle. Teidän on oltava erinomainen esimerkki ja teillä on oltava kyky innostaa ja stimuloida halua henkiseen viisauteen palvellaksenne ihmiskuntaa opastavana valona. Urheat ystäväni, tiedämme, miltä tuntuu paistatella Luojavalon/rakkauden täydellisyydessä. Te alatte vasta ymmärtää ja kaipaus sisällänne muuttuu voimakkaammaksi ja pakottavammaksi, kun pääsette korkeammalle ja korkeammalle olemassaolon valaistuihin maailmoihin. Alussa olimme täydellisessä yhteisymmärryksessä ja hienovirittyneitä toistemme kanssa. Yhdessä palaamme hitaasti mutta varmasti tuohon kauniiseen yhtenäisyystilaan. Olen ikuisesti ystävänne ja jatkuva kumppaninne. Olen arkkienkeli Mikael. -----------
Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanAteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com) Syyskuu 2011 Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

 

 Riitta Knuuti © 2020