Fotonit, praana ja käpylisäke - portaalinne parantumiseen ja neljänteen ulottuvuuteen

 Kirael: Fotonienergia tai rakkaus on ajankohtaisen tietoisuusmuutoksen ydin. Kehonne tuottaa oman fotonienergiansa, mutta voitte tuoda lisää tätä kultaenergiaa kehoonne praana-hengittämällä sitä kruunun kautta käpylisäkkeeseen. Tämä yksinkertainen toiminta herättää Jumalasolunne, joka tunnetaan myös puumerkkisolunanne, mikä on käpylisäkkeessä. Praana-hengitys virrattaa kultahiukkasia käpylisäkkeen kautta koko fyysiseen kehoon, mikä vaikuttaa prosessin aikana tunne-, mentaali- ja henkikehoon.
 
Fotonienergia auttaa teitä myös pääsemään suunnitelmaanne herättämällä korkeamman tajuntanne, mikä on matkanne tunteva osanne. Useimmat teistä uskovat, että teillä on yksi suunnitelma, mutta itse asiassa teillä on kaksi suunnitelmaa - toinen on osa paikallisaivojanne ja toinen osa yleismaalimallisia aivojanne, mitkä ovat korkeamman itsenne aivot. Nämä suunnitelmat ovat käpylisäkkeessä ja ne ovat yhteydessä ja punottuna tähän matkaan, ulottuen fyysisestä kehosta korkeamman itsen eetterikehoon.
 
Silloin kun menette kudokseen paikallisten ja yleismaailmallisten aivojenne välillä, ette laajenna ainoastaan tajuntaanne, vaan huomaatte myös, että nämä kahdet aivot ovat niin luontaisesti sidottu yhteen, että voitte kuulla kumpiakin samanaikaisesti. Kolmannessa ulottuvuudessa käytätte paikallisaivojanne saadaksenne asioita tehtyä. Jos kerrotte paikallisaivoillenne tarkasti, mitä haluatte tehdä, se voi mennä omaan suunnitelmaansa ja saada sen paljon nopeammin, kuin jos menette korkeamman itsenne aivoihin saadaksenne apua. Tämä ei merkitse sitä, ettei teidän pitäisi mennä korkeamman itsenne luo saamaan apua. Se merkitsee sitä, että teidän täytyy oppia puhumaan korkeammalle itsellenne päästäksenne yleismaailmallisiin aivoihin helposti.
 
Kommunikoiminen korkeampien energioiden kanssa
 
Jos puhuessanne korkeammalle itsellenne sanotte: "Haluan päästä täältä sinne ja haluan sinun opastavan minua", korkeampi itsenne tekee, mitä se haluaa, ja saattaa viedä vuosia, ennen kuin näette mitään tuloksia, koska korkeammalla itsellänne ei ole mitään käsitystä ajasta. Jos haluatte näkymättömien energioiden opastavan teitä, teidän on opittava kommunikoimaan niiden kanssa tehokkaasti, ja tämä merkitsee sitä, että teidän on työskenneltävä tunteiden kanssa. Näkymättömät energiat eivät ymmärrä kieltä tai sanoja sellaisina, kuin tunnette ne. Ne osaavat tuntea teitä, ja jos ne voivat tuntea teitä, ne tietävät, mitä haluatte. Silloin kun nämä energiat vastaavat tunteisiinne, tunnette niiden kommunikointia.
 
Siis pyytäessänne korkeampaa itseänne opastamaan teitä täältä sinne lyhyimmällä mahdollisella tavalla, se ei merkitse mitään, ellette keskity samaan tunnetta siitä, mihin haluatte mennä ja miten ja milloin haluatte päästä sinne. Jos annatte nuo tunteet korkeammalle itsellenne, punottuanne ne kaksien aivojenne kautta, saavutatte tavoitteenne. Avaimena tässä on paikallisten ja yleismaalimallisten aivojen punominen yhteen. Harjoitelkaa tätä yhdistymällä keijumaailmaan, missä kieli on lähimpänä omaanne täällä maatasolla.
 
Koska korkeammat energiat työskentelevät tunteidenne kanssa, teidän on keskityttävä tunnekehoon. Jos opitte ajattelemaan tunteilla, tiedostatte, että tunteenne opastavat kaikkea ulottuvuudessanne. Tunnekeho on mentaalisen ja fyysisen kehon välissä, joten tuntiessanne jotain, kaksi muuta kehoa tulevat mukaan matkalle.
 
Seuraavaksi, ajatteluprosessinne on oltava puhdas. Jos haluatte päästä Manhattanilta tiettyyn paikkaan Queensissa ettekä ole koskaan olleet Queensissa, teillä on oltava puhtaat ajatukset matkasta ja teidän on keskityttävä vain siihen paikkaan, mihin haluatte päästä - tuntea sen jokaista puolta. Sitten teidän on mentävä eteeriseen malliin, kunnes löydätte ja pääsette läpi tuosta pienestä "harmaasta alueesta", mikä kertoo teille, että olette lähteneet kolmannen ulottuvuuden todellisuudesta. Löydätte itsenne Queensista ja etsitte tiettyä paikkaa, mihin halusitte mennä. Teidän on sitten peräännyttävä siitä, kunnes tuo alue, missä se on, tulee polttopisteeseen. Tunnistatte ympäröivän alueen. Ette ehkä ole nähneet, miten pääsitte sinne, mutta teillä on riittävästi informaatiota - kuten osoite - googlataksenne tai kysyäksenne joltain, miten sinne päästään. Voitte mennä sieltä, missä olette, mihin tahansa paikkaan maailmassa tällä tavalla näinä Muutosta edeltävinä aikoina.
 
Jotkut teistä ajattelevat, että te ette pysty pääsemään tuon pienen harmaan tilan läpi. No, jatkakaa vain sen ajattelemista, että te ette pysty pääsemään sen läpi ettekä pääsekään. Jos haluatte päästä sen läpi, sanokaa vain: "Menen sinne. Pääsen tämän harmaan tilan läpi ja näen sen, mitä haluan nähdä." Kun harjoittelette ensimmäistä kertaa kulkemista eetterikudokseen mennäksenne Manhattanilta Queensiin ja päädytte Mojaven erämaahan, älkää syyttäkö korkeampaa itseänne. Syyttäkää omia keskittymisvoimianne. Voitte kontrolloida korkeampaa itseänne, mutta teidän on keskityttävä. Voitte oppia tämän nyt, ollessanne vielä kolmannessa ulottuvuudessa. Voitte matkustaa Sveitsiin, Venäjälle, minne tahansa, vaikkette olisi ollut siellä koskaan aiemmin.
 
Suunnitelmanne ovat aina olleet käytettävissänne ja kun ne on punottu yhteen, voitte käyttää tätä harjoitusta kulkeaksenne eetterikudoksen läpi ja löytääksenne sen, mitä etsitte. Silloin kun esitätte pyyntönne oikein korkeammalle itsellenne, yllätytte, miten paljon tiedätte siitä, mihin haluatte mennä. Monia asioita siitä, mitä tiedätte, ei sanota ja ne ovat kätkettynä tunteisiinne, mutta ovat käytettävissä.
 
Kysymys: Olen tehnyt tätä harjoitusta enkä pysty pääsemään täältä sinne. Mikä meitä todellisuudessa estää?
 
Kirael: Ainoa asia, mikä estää teitä pääsemästä tästä ulottuvuudesta toiseen, on keskittymisen puute. Teidän on keskityttävä kokeaksenne, ettei erillisyyttä ole. Kolmannen ulottuvuuden matkalla teillä on jin ja jang, eteen ja taakse, ylös ja alas, sisään ja ulos. Olette ikään kuin jakaneet paikallisaivonne osiin - toinen puoli on jin ja toinen on jang. Jin/jang-matkannanne on tapa mitata asioita tällä tietoisuustasolla. Voidaksenne kokea hyvää, teidän on koettava huonoa jne. Kun otatte yhtälöstä pois kaksinaisuuden, jinin ja jangin ja kudotte oikean ja vasemman aivopuoliskon yhteen, teillä ei ole "siellä" eikä "täällä", ei ole erillisyyttä. Huomaatte, että kaikki on samassa tilassa. Tällä hetkellä olet Saksassa ja kuuntelet tiettyä aaltopituutta. Tämä aaltopituus on ainoa asia, mikä erottaa meidät. Minulta ei vie aikaa päästä sinne, koska olen jo siellä. Sinulta ei mene aikaa päästä tänne, koska olet jo täällä.
 
Fotonienergia ja Muutos
 
Kysymys: Mitä muuta käyttöä fotonienergialla on?
 
Kirael: Yksinkertaistettuna, fotonit ovat kaikkien energiatarpeidenne lähde neljännessä valossa. Fotoni on sähkömagneettienergian muoto, jonka ominaisuudet tekevät siitä äärettömän energialähteen 1). Sitä voidaan käyttää sähkölaitteidenne voimana, kotinne lämmittämiseen ja viilentämiseen ja paljon muuhun. Fotonienergian käyttöä opettavat teille galaktiset veljenne ja sisarenne, joista jotkut jo työskentelevät hallintovirkamiestenne kanssa.
 
Kysymys: Miten laaja fotonivyöhyke on ja miten sopeudumme kaikkeen tähän fotonienergiaan? Kertoisitko eron praanan ja fotonien välillä?
 
Kirael: Ensiksi, se fotonienergiavyöhyke, jonka läpi maapallo kulkee Muutoksen aikana, on niin valtava, etten pysty kuvaamaan tarkasti sen suunnatonta kokoa. Toiseksi, praana on elinvoimaa antavaa hengittämistä, mihin liittyy hengittäminen syvään sisään ja mikä sallii fotonienergian tulla kehoon kruunuchakran kautta. Lopuksi, käpylisäke on fotonienergian vastaanottaja kehossa.
 
Kysymys: Mikä vaikutus fotoneilla on energiakenttäämme Muutoksen jälkeen?
 
Kirael: Muutoksen jälkeen kehonne fotonimäärä on suorassa suhteessa aurahehkuunne. Silloin kun mestari Jeesus oli maan päällä, ihmiset saattoivat nähdä hänen auransa, koska se hehkui hänen kehonsa fotoneista. Maria Magdaleenalla ja Äiti Marialla oli kummallakin hehkuva aura. Toisaalta Pietarin, Paavalin ja Matteuksen aurat eivät hehkuneet, koska he eivät pystyneet pääsemään kolmannen ulottuvuuden todellisuuden ulkopuolelle. Harjoitelkaa tuon hehkun luomista nyt. Kun katsotte peiliin ettekä pysty näkemään kultaa tulevan teistä ulos, seisokaa siinä muutaman minuutin ja energisoikaa "kultapiirteenne". Saatatte nähdä vain pieniä osia siitä, pieniä säteileviä kipinöitä, mutta se on onnistunut alku.
 
Praana-hengitys ja terveys
 
Kysymys: Käytetäänkö praana-hengitystä vain fotonien tuomiseksi kehoon, jotta päästään pois tästä todellisuudesta tai kehosta?
 
Kirael: Voitte käyttää praana-hengitystä muihinkin asioihin, kuin päästäksenne pois kehosta. Praana-hengityksen sivuhyötyjä ovat vihan vapauttaminen, ajatusten puhdistaminen, tietoisuuden kohottaminen, kehon keventäminen ja muuta. Neljäs ulottuvuus on pian tulossa ja teidän on helpompaa päästä sinne, jos käytätte praana-hengitystä.
 
Praana-hengityksen merkitys voidaan nähdä siinä, että kun hengitätte, teidän energianne toisella puolella hengittävät kanssanne 2). Riippumatta siitä, missä aspektinne ovat - täällä vai toisissa ulottuvuuksissa - käyttäessänne praana-hengitystä, nekin hengittävät. Tämä on sääntö, ei poikkeus. Jos ette praana-hengitä, eivät hengitä aspektinnekaan. Praana-hengitys tekee aspekteillenne helpommaksi informaation lataamisen teihin.
 
Kysymys: Miten tärkeää on pitää huolta fyysisestä kehostamme nyt, jos se parantuu joka tapauksessa, kun pääsemme neljänteen ulottuvuuteen?
 
Kirael: Päästäksenne neljänteen valon, teidän täytyy pitää neljännen ulottuvuuden kehonne ehjänä. Teillä on jin- ja jang-keho. Kehonne takaosa on miespuoli ja etuosa naispuoli. Teidän on pidettävä kumpikin puoli tasapainossa ja terveenä tai matkanne neljänteen valoon on kuoppainen. Niiden jotka tupakoivat tai juovat liikaa, täytyy hillitä sitä ennen Muutoksen tapahtumista. Jos elimenne ovat vahingoittuneet liiasta alkoholista tai keuhkonne tukossa tupakansavusta, kärisitte ulottuvuussiirtymän aikana. Mitä terveempi keho on, sitä helpompi siirtymästä tulee. Tulevaisuudessa käytätte fotoneja hengittämiseen, mikä merkitsee sitä, että te ette tarvitse yhtä paljon keuhkokapasiteettia. Keuhkojenne koko pienenee ja jos ne ovat tukossa, hengityksenne on vaikeampaa siirtymävaiheen aikana. Praana-hengittäkää joka päivä ja huomaatte helpommaksi päästä tästä Muutoksesta läpi.
 
Kysymys: Miksi Puumerkkisoluparannuksen aikana maataan selällään?
 
Kirael: Selkänne, miesosanne, pitää teidät ankkuroituna tälle tietoisuustasolle. Silloin kun makaatte miespuolellanne, se pitää teidät maatasolla, ja loppuosanne on vapaa tekemään, mitä lystää. Tulette tähän maailmaan kruunuchakran kautta ja siirrytte kateenkorvan ja solar-plexuksen kautta muuhun kehoon - selkäpuolen ollessa viimeinen fyysinen osa, jonka kohtaatte. Se on ns. ankkurinne.
 
DNA:n neljä säiettä
 
Kysymys: Mikä merkitys on neljällä DNA-säikeellä neljän kehon olemassaolossa?
 
Kirael: Neljäkehoisena energiana teillä on henkinen, mentaalinen, tunne- ja fyysinen keho, ja teillä on neljä DNA-säiettä, jotka vastaavat kutakin näistä kehoista. DNA:n ensimmäinen säie on fyysinen, toinen tunteellinen, kolmas mentaalinen ja neljäs henkinen.
 
Neljä DNA-säiettä ovat voimakkaita, mutta yksi säie on voimakkaampi kuin muut ja se on kultainen säie. Jokaisessa neljässä DNA-setissä on yksi kultainen säie, mikä löytyy henki- tai eetterikehosta. Kultainen säie on puhdasta fotonienergiaa. Fotonienergia mitä tuotte kehoonne praana-hengittämisen avulla, kutoutuu kaiken muun kanssa käpylisäkkeen kautta. Muutoksen aikana päästätte irti kolmannen ulottuvuuden todellisuudestanne tuon neljännen taianomaisen kultaisen DNA-säikeen avulla, mikä on varustettu siirtämään teidät neljänteen ulottuvuuteen.
 
Kysymys: Miten punomme totuuden täysin matkaamme?
 
Kirael: Yksi matkanne polttopiste näinä muutosaikoina liittyy sinisen totuussäikeenne aktivoimiseen. Kuvitelkaa sinisen totuusvalon hiukkassäikeen tuleva ulos noin 30 cm kolmannesta silmästänne. Antakaa totuussäikeen mennä jollekin, jota haluatte koskettaa sillä. Se on jo siellä. Se liikkuu niin nopeasti. Kun tämä totuussäie on kudottu syvällisesti matkaanne, säie muuttuu vaaleansinisestä koboltinsiniseksi, mikä on merkkinä siitä, että olette kohottaneen totuustasoanne.
 
Voitte tiedostaa totuutenne päivän joka hetki turvautumalla syvimmän siniseen säikeeseen, minkä voitte löytää. Tämä säie ei anna teidän kuunnella kolmannen ulottuvuuden sanoja, jotka on suunniteltu pettämään teitä. Kuljette pois sanoista, jotka eivät ole korkeinta totuutta. Totuussäikeenne ollessa ulkona edessä, teitä ei petetä. Tunnette ja kuulette totuuden ja jos kuulette epätotuuden, se ei toimi teillä. Vaatii rohkeutta puhua totuutta, koska kaikki eivät pysty ymmärtämään sitä. Menkää sydämeenne ja kutokaa totuussäie tähän matkaan ja sitten puhukaa vain totta. Ette tule katumaan.
 
Totuusvalon ylläpitäminen
 
Kysymys: Selittäisitkö tarkemmin DNA:n kultaista säiettä ja sen suhdetta siniseen totuusvaloon ja vihreään rakkausvaloon?
 
Kirael: Kultainen säie on Luojajumalan valoa. Se tuntee vain totuuden. Totuus voi olla monimutkaista tässä ulottuvuudessa. Esim. kun otatte sairausvakuutuksen, toimitte siitä olettamuksesta, että te ette tarvitse sitä nyt, mutta saattaisitte tarvita tulevaisuudessa, "siltä varalta". No, mikä on totuus? Totuus on, että haluatte sairausvakuutuksen, koska saattaisitte antaa kehonne heikentyä olemalla kiinnittämättä huomiota siihen, syömättä oikein, kuntoilematta, praana-hengittämättä jne. Ette tarvitsisi sairausvakuutusta, jos kunnioittaisitte kehoa sanan korkeimmassa merkityksessä ja tämä merkitsee kaikkien neljän kehon kunnioittamista - fyysisen, tunne-, mentaalisen ja henkisen.
 
Korkeimman totuustason saavuttamiseksi tuokaa sininen totuussäikeenne kultaiseen säikeeseen. Sininen imetään niin syvälle, että te ette pysty erottamaan sitä kultaisesta. Juuri tuolla hetkellä tiedätte, että olette syvällä totuudessa. Ollessanne niin totuudessa, kultaisesta säikeestänne tulee personoitu ja se ulottuu teidän ulkopuolellenne vaikuttamaan muihin. Kun katsotte kuvia mestari Jeesuksesta, hänen valonsa säteilee niin huomattavasti, koska hän tunsi vain totuuden ja Jumalattaren kaikki siirtymävärit oli kudottuna hänen kultaiseen säikeeseensä 3). Luojajumalan rakkaus ja valo, tuo kultainen säie, on kaiken sisältävä, ja se heijastaa niin kohonnutta totuustasoa, että tiedätte totuuden. Kun siis luette Raamatusta mestari Jeesuksen kaataneen rahapöydät, tiedätte niiden olevan totuudenvastaisia. Tiedätte, että hänen totuutensa oli, ettei hän piitannut noista asioista.
 
Kysymys: Miten ylläpidämme totuudentunteen päivittäisessä elämässämme ja pitääkö tuon energian ylläpitäminen meidät nuorena?
 
Kirael: Fotonien tuominen käpylisäkkeen kautta kehoon ja samanaikainen sinisen totuusvalonne heijastaminen edistää tuon totuudentunteen ylläpitämistä. Kolmannessa ulottuvuudessa voimistunut sininen valo pitää teidät keskittyneenä ns. totuuteen suuremammasta kuvasta ja tuossa suuremmassa kuvassa on kyse rakkaudesta. Totuusvalon ylläpitämiseen sisältyy myös itsenne rakastaminen ja itsenne rakastaminen saa teidät näyttämään ja tuntemaan nuoremmalta. Nähdessänne ryppyjä silmienne ympärillä, voimistakaa sinistä valoanne ja päästäkää tuosta kuvasta irti. Katsokaa suurempaa kuvaa - koko kasvojanne.
 
Keskittyminen synkempiin tai negatiivisiin asioihin, kuten ryppyihin kasvoillanne, tekee teistä vanhemman. Jos ajattelette, etteivät nuo rypyt ole kauniita, erehdytte. Ne ovat kauniita, koska te olette nuo rypyt. Kun katsotte kasvojanne ja näette silmänne, huulenne, korvanne, hiuksenne, niin sanokaa itsellenne: "Eikö olekin kaunista!" Jos teillä on harmaat hiukset, ajatelkaa itseksenne: "Ne ovat kauniin harmaat." Kosketatte näin sinistä totuusvaloanne ja rakkautta itseänne kohtaan. Tämä yhdessä praana-hengittämisen kanssa parantaa teidät ja kehonne. Katsokaa itseänne ja nähkää hyviä asioita. Jos katsotte sitä, mitä olitte ennen, ja muistelette, mitä halusitte olla tulevaisuudessa, mikä on nyt, näette olevanne sitä, mitä halusitte olla - riippumatta siitä, miltä näytätte tai mitä tunnette tuolla hetkellä.
 
Rakkauden ja totuuden voimistaminen
 
Kysymys: Onko vihreän järjestyksen Jumalatar ainoa Jumalatar, joka voi työskennellä tehokkaasti vihreän rakkausvalon kanssa ja parantaako rakkautemme voimistaminen myös totuuttamme?
 
Kirael: Kaikki Jumalattaret voivat työskennellä vihreän rakkausvalon kanssa riippumatta siitä järjestyksestä, mihin he kuuluvat. Teidän tarvitsee vain laittaa vihreä rakkausvalonne eteenne voimistaaksenne rakkauttanne. Näin tekemällä myös totuutenne voimistuu, koska jos katsoisitte vihreää valoanne sisällä, näkisitte pieniä sinisiä säikeitä kaikkialla, ja jos katsoisitte sinistä valoanne, näkisitte kaikkia muita värejä. Jumalatarenergiassa on kyse totuudesta, mutta tällä tietoisuustasolla ette voi tietää totuutta sitoutumatta sydänvaloonne, mikä on jo kudottuna kultaiseen säikeeseen. Neljännessä ulottuvuudessa kaikki värit kutoutuvat automaattisesti kultaiseen säikeeseen, mikä on edessänne.
 
Kysymys: Ihmiset etsivät aina totuutta. Mikä on paras paikka totuuden löytämiseen?
 
Kirael: Kuten olen jo maininnut, totuutenne on käpylisäkkeessä, missä Jumalasolunne ja suunnitelmanne ovat. Jos haluatte tietää totuutenne, älkää kysykö itseltänne, mikä tai missä totuutenne on. Harjoitelkaa yhdistymistä paikallisiin ja yleismaailmallisiin aivoihinne ja kommunikoimaan korkeamman itsenne kanssa. Sitten yhdistykää totuuteenne ja tietäkää se, koska jos tiedätte totuutenne, ette ole koskaan siitä erossa.
 
Kysymys: Voimmeko käyttää Puumerkkisoluparannusta tuomaan totuutta matkaamme?
 
Kirael: Kyllä. Puumerkkisoluparannuksen myötä teidän on yhdistyttävä kaikkiin neljään kehoon ja teidän on tehtävä se rakkauden/totuuden kera. Siihen liittyy lisäpraanan tai -fotonienergian saaminen matkaanne, kun parannatte jotakuta. Ei voi parantaa fyysistä kehoa täysin parantamatta tunnekehoa ja se vaatii totuutta/rakkautta. Muistakaa, että kun parannatte tunnekehoa, fyysinen ja mentaalikeho tulevat mukaan matkalle. Se on syvällinen matka niille, jotka haluavat parantua. Laittakaa totuutenne kultaiseen valonne, kun teette parannustyötä, ja parannatte yli hurjimpien unelmienne.
 
Fotonienergia on yleislääke
 
Kysymys: Miten Puumerkkisolu reagoi fotonivyöhykkeeseen, jonka läpi maapallo kulkee Muutoksen aikana?
 
Kirael: Puumerkkisolu yhdessä mitokondrion 4) kanssa kasvaa ja laajenee automaattisesti, kun maapallo siirtyy fotonivyöhykkeen läpi. Juuri tämä solujen laajentuminen auttaa kohottamaan tietoisuuttanne.
 
Kysymys: Pidetäänkö fotonienergiaa neljännen valon "ihmelääkkeenä", aivan kuin aspiriini on nyt?
 
Kirael: En vertaisi fotoneja aspiriiniin kliinisessä mielessä, kuitenkin kumpikin voidaan nähdä yleislääkkeenä kaikkiin sairauksiinne. Aspiriini on tosiaankin ihmelääke tässä ulottuvuudessa, hurjimmat unelmanne ylittävän voimakas. Aspiriini toimii, koska uskotte sen toimivan. Otatte aspiriinia vilustumiseen, kuumeeseen, sydänvaivoihin, päänsärkyyn jne. Kun ihmiset ottavat aspiriinia joka päivä, he uskovat se tekevän jotain. Korostan sanaa "uskovat", koska itse asiassa aspiriini ei tee mitään. Ottaessanne aspiriinin uskotte, että hetken kuluttu parannutte - ja parannutte. Jatkakaa aspiriinin ottamista, kunnes tiedätte, että voitte parantua ilman sitä.
 
Fotonienergia on todella parantamisen yleislääke. Lopulta, sehän on rakkausvaloa. Kun tiedostamisenne kohoaa ja ajattelutapanne siirtyy aivonne oikeaan puoliskoon, tiedätte, että voitte parantua ilman aspiriinia - ja todella parannutte ilman sitä. Tämä ei merkitse sitä, että teidän pitäisi lakata ottamasta aspiriinia nyt. Älkää tehkö mitään sen vastaisesti, minkä tiedätte toimivan itsellänne. Jotkut ihmiset ottavat aspiriinia, koska heillä on sydänvaivaa tai koska heillä on ollut sydänkohtaus. Jos se toimii teillä, jatkakaa sen tekemistä, mikä toimii.
 
Kysymys: Kun sukelsin vedessä, havaitsin, että saatoin pidättää hengitystäni epätavallisen pitkään - itse asiassa en halunnut tulla pintaan. Se oli riemastuttava tunne. Olinko tuolloin sinisen rakkausvalon tilassa? "Elättikö" se minut veden alla?
 
Kirael: Kuvaamassasi kokemuksessa kolmannen ulottuvuuden kehosi oli sulkeutunut ja imit praana-energiaa ja kultaista ja sinistä valoa - ne kaikki pitivät sinut hengissä. Se mitä tapahtui, on liian voimallista ja monimutkaista selitettäväkseni yhtään syvemmin, mutta sitten kun maapallo muuttuu ja olette neljännessä valossa, ymmärrät, mitä sinulle tapahtui. Neljännen valon uintikokemus on samanlaista, kuin mitä koit. Neljännessä valossa voitte mennä mereen uimaan ja uida veden alla delfiinien ja valaiden kanssa tunteja ilman hengityslaitteita. Käytätte praanaa tai kultaista valoenergiaa kehossanne pysyäksenne hengissä. Sait tästä maistiaisen äskettäisessä kokemuksessasi. Pysy mukana.
 
Lopputoteamus
 
Kaikki parantuvat. Ette vain tiedä, miten kauan se kestää. Fotonienergian praana-hengittäminen käpylisäkkeeseen on passinne parantumiseen ja helppoon siirtymiseen neljänteen valoon. Jos tarvitsette apua ja tiedätte, mitä haluatte sanoa Luojajumalalle, enkeleille, oppaillenne, korkeammalle itsellenne tai keijuille, ajatelkaa puhtaita ajatuksia. Valelkaa niitä rakkaudella ja muuttakaa ne tunteiksi. Hartaisiin pyyntöihinne vastataan tunteilla, joita ymmärrätte.
 
Hyvää illan jatkoa.
 
 
 
1) Tiedemaailmassa se on sähkömagneettienergian määrä tai kvantti, jota pidetään erillisenä hiukkasena, jolla on nollamassa, jolla ei ole sähkövarausta ja jolla on määrittelemätön elinaika.
 
2) Kaikilla ihmisillä on kaksi muuta aspektia/puolta, jotka voivat olla täällä tai toisissa ulottuvuuksissa tai kummassakin. Ne eivät ole koskaan maantieteellisesti lähellä fyysistä olemustanne, koska energiaintensiteetti olisi katastrofaalinen.
 
3) Jumalattaren seitsemän väriä ovat läsnä maatasolla Muutoksen tarkoituksia varten. Jokaiseen järjestykseen/luokkaan liittyy tietty väri, mikä edustaa tiettyjä piirteitä. Seitsemän luokkaa ovat onyksi (viisas), purppura (informaation kerääjä), violetti (silta näkymättömän ja näkyvän välillä), roosa (jumalainen luominen), sinivihreä (sekoittaa maan ja toisten ulottuvuuksien värähtelyt), vihreä (rakkaus) ja sininen (totuus).
 
4) Mitokondrio on solujen solulimassa elin, mikä toimii energiatuotannossa. Yksinkertaisesti ilmaistuna, se on solun voimalähde.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Mestari Kiraelia kanavoinut Kahu Fred Sterling
Julkaistu alkuvuodesta 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine