Kolmetoista Chakraa ja Epidemiset Sairaudet

----------------------------------------

Kirjoittanut Sonia Bos (
www.soniabos.nl )
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Uusi evoluutiovaihe on alkanut. Korkeampi luova olemus on aktivoitunut
ja nämä värähtelyt vaikuttavat nyt elämään. Sen seurauksena on
alkanut valtava puhdistuminen, mihin viitataan Vesimiehen ajan
puhdistumisena. Siinä kaikkien elävien olentojen on vapauduttava
karmastaan. Joka elämänmuotoa, mukaan luettuna ihminen, kehotetaan
elämään korkeamman olemuksensa mukaisesti. Alempi luova olemus
menettää otettaan elämästä ja tuohon otteeseen viitataan karmana!

Aineessa rappeutumisen seurauksena ihmisen tietoisuuden kentät ovat
karman ylikuormittamia. Spiegelbleed-lehdessä (lokakuussa 1999) 1)
kuvailin, miten voitte poistaa tämän karman tietoisuudestanne hyvin
tehokkaasti. Valitettavasti kaikki eivät ole halukkaita työstämään
itseään. Monilla ihmisillä ei ole harmainta aavistustakaan, että se
on mahdollista. He ovat myös tietämättömiä siitä, mitä tapahtuu
elämän hienojakoisemmissa kerroksissa. Silti heidän on muunnettava
karmansa, koska Vesimiehen ajan kehitys koskettaa ihmistä ja ns.
"pakottaa" häntä maksamaan karmavelkansa.

Tärkeimpien epidemisten sairauksien ilmestyminen

Analysoidessamme Vesimiehen ajan kehityksen ensimmäistä vaikutusta,
näemme sen alkaneen keskittää värähtelyään elämän
juurichakraan (1). Kaikkien elämänmuotojen (ml. ihminen) juurichakra
aktivoidaan näin puhdistamaan itsensä. Kovinkin, tiheinkin
juurichakran karma otetaan huomioon, ja se etsii nyt väylää
aineeseen tämän chakran kautta. Ihmiselle tämä tarkoittaa sitä,
että ellei sitä muunneta, hänen kehonsa kärsii välitöntä
vahinkoa. Karma, jota ei voida välittömästi prosessoida, varastoituu
nimittäin ihan väistämättä ihmisen soluihin. Jos liikaa karmaa
siirretään kehoon ja paljon siitä varastoidaan soluihin, niin
karmalla ladatut solut alkavat kasvaa hillittömästi, mikä johtaa
syövän kehittymiseen.

Syöpä

Syöpä on juurichakran sairaus. Koska - kiihtyneen karman
palauttamisen seurauksena juuritasolle - syöpä leviää nyt laajalti,
siitä on kehittynyt ensimmäinen ihmisen tärkeä epideminen sairaus.
Jotta ihminen voi jäädä henkiin, tämä sairaus pakottaa ihmisen
laajasti vapauttamaan tiheyttään aineessa (kiintymystään aineeseen)
ja aloittamaan tiedostamisen polkunsa pystyäkseen neutralisoimaan
karmansa. Juuri tätä nyt ihmiseltä pyydetään.

Reumatismi

Reumatismikin on juurichakran sairaus. Tällä sairaudella on
tekemistä syvien itsensä torjumisen tunteiden kanssa, minkä
seurauksena ihminen ei pysty riittävään itsensä rakastamiseen.
Koska prosessi Hengen yhdistymiseksi aineeseen on aloitettu ja
ihmiskunta on tärkeä instrumentti siinä, meitä kehotetaan suuressa
määrin ottamaan vastaan universaali rakkaus elämäämme. Kaikki
karma, joka liittyy tukkeumiin kyvyttömyydestä ottaa vastaan
rakkautta, tuodaan lunastettavaksi laajamittaisesti. Reumatismi on
seurausta siitä, ja koska sitä ilmenee laajasti, sitä pidetään
epidemisenä sairautena.

Riippuvuus

Ollessaan sidottuna aineeseen ihmisestä tulee altis kaikille
mahdollisille riippuvuuden muodoille. Riippuvuudella aine saa hitaasti
otteen ihmisestä, joka on kiinni aineessa. On totta, ettei
riippuvuutta voi kutsua sairaudeksi eikä sitä pitäisi sellaiseksi
luokitellakaan. Se nähdään kyvyttömyytenä toimia normaalisti
yhteiskunnassa. Riippuvuutta monissa ilmenemismuodoissaan ilmenee
kuitenkin niin laaja-alaisesti, että voimme nähdä sen eräänlaisena
"sosiaalisena epidemisenä sairautena", ja sellaisena
mainitsen sen tässä osana juurichakran sairauksia. Sillä
riippuvuusmallit ja niiden karma voidaan myös muuntaa!

Aids

Koska korkeamman olemuksen avautuminen saa aikaan puhdistumista koko
alemmassa luovassa olemuksessa, ainoastaan elämän juurichakraa ei
tarvitse puhdistaa, vaan myös sakraalichakra (2) ja solar plexus (3).
Jonkin ajan kuluttua Vesimiehen ajan värähtelyjen on määrä
keskittyä myös näiden chakrojen luontaisiin tietoisuuskenttiin.
Sakraalichakran puhdistaminen aiheuttaa aidsia muiden sairauksien
ohessa. Aids on seurausta sellaisen karman puhdistamisesta fyysisen
kehon kautta, jonka saa aikaan liiallinen seksuaalinen himo. Tämä
sairaus on niin laajalle levinnyttä, että sitäkin voidaan kutsua
epidemiseksi sairaudeksi!

Sydän- ja verisuonitaudit

Sydän- ja verisuonitaudit kuuluvat solar plexukseen, kolmanteen
chakraanne. Tämä chakra liittyy persoonallisuuteen (ego) ja siinä on
monia tukkeumia. Jotkut näistä kuvataan taulukossa jäljempänä.
Koska tämänkin chakran on päästävä eroon karmastaan
maailmanlaajuisesti ja koska ihminen ei muunna sitä riittävän hyvin,
näitäkin sairauksia on ollut pakko ilmestyä laajamittaisesti. Siksi
nekin kuuluvat epidemisiin sairauksiimme.

Puhdistamalla kolme ensimmäistä chakraa, alempi luova olemus on
täysin puhdistettu karmasta. Siinä prosessissa tässä mainittuja
sairauksia käytetään instrumentteina.

Astma

Astma, josta kärsii 300 miljoonaa ihmistä, täytyy myös tietysti
lisätä tähän epidemisten sairauksien luetteloon. Ihmiset, jotka
eivät pysty ilmaisemaan tunteitaan kunnolla ja joiden on vaikeaa
hyväksyä korkeamman olemuksensa impulsseja elämässään, ovat
alttiita astmalle. Astma liittyy ihmiseen, joka toimii edelleen
maallisena ihmisolentona (seitsemän chakraa). Se liittyy Kalojen ajan
ihmisen alempaan olemukseen ja nämä värähtelyt täytyy siksi
puhdistaa.

Uudet epidemiset sairaudet

Jo Spiegelbeeldin lokakuun numerossa korostin suoran muodonmuutoksen
kanssa työskentelyn tärkeyttä tiedostamisen polulla. Näin voitte
estää sen, että sairaus pakottaa teidät työstämään karmanne
liian nopeasti, kenties tuhoisin seurauksin. Valtava epidemisten
sairauksien määrä todistaa siitä. Valitettavasti minun on myös
mainittava, että kaikkien tunnettujen epidemisten sairauksien määrä
tulee lisääntymään. Sen lisäksi tällä hetkellä ilmestyy uusia
epidemisiä sairauksia. Sillä olemme nyt saaneet uusia chakroja,
joissa on uusi tietoisuuden taso, ja niidenkin kanssa täytyy tulla
toimeen!

Kroonisen väsymyksen oireyhtymä (KV)

Esimerkiksi pernachakra (4) aiheuttaa kroonista väsymystä toimiessaan
huonosti. Elämänenergia ei pysty virtaamaan kunnolla kehoon. Ihminen
uupuu ja sairastuu krooniseen väsymykseen. Tätä sairautta esiintyy
entistä useammin, vaikka sitä tuskin tunnistetaan tavallisessa
lääketieteessä. Tämä on tietenkin vain loogista, koska KV liittyy
Vesimiehen ajan chakraan, joka on vasta äskettäin ottanut paikkansa
elämän hierarkiassa.

KV esiintyy ihmisillä, jotka ovat menneet liian pitkälle
rappeutumisessaan eivätkä ole pysyneet ohjaamaan henkilökohtaista
kehitysprosessiaan kohti Lähdettä. He ovat menneet liian pitkälle
materialismissaan ja siksi eivät pysty kunnolla päästämään
elämänenergiaa itseensä.

Tähän saakka kosmista elämänenergiaa on kuljetettu suoraan
sydämestä solar plexukseen. Nyt kosminen ihmisolento paljastaa
itsensä ihmisessä, mikä sallii hänen suorittaa uusia, universaaleja
tehtäviä. Hänen on myös kannettava korkeampia energioita. Tämän
vuoksi pernachakra, joka palvelee korkeamman energian muuntajana ja
suodattimena, on asetettu sydänchakran ja solar plexuksen väliin.

Ihmisellä, jolla jo tähänkin asti oli vaikeuksia ottaa vastaan
elämänenergiaa suorasta yhteydestä sydämen ja solar plexuksen
välillä, on nyt vieläkin vaikeampaa. Lisäksi liiallisen
rappeutumisensa vuoksi ihminen, joka kärsii alkuvaiheen KV:stä, ei
tunnista ollenkaan itsessään korkeamman luovan olennon kosketusta.
Sen tuloksena hän tukkii olemisensa kosmisena ihmisenä ja tämä
haittaa elämänenergian virtaamista aina vain lisää. Seurauksena
ilmenee kroonista väsymystä lisääntyvässä määrin. Siitä on
kehittymässä ihmisen seuraava epideminen sairaus.

KV ei ole seurausta tarpeesta työstää karmaa, vaan
välttämättömyydestä opettaa ihmiselle itsensä työstämistä ja
keskittymistä korkeampaan luovaan olemukseen ja sen synnynnäiseen
luomisvoimaan. Sen myötä hän voi sitten täydentää menetettyä
elämänenergiaansa ja poistaa tukoksen pernachakrassaan. Näin
tekemällä hän oppii hyväksymään korkeammat luomisenergiat, jotta
hän voi lopettaa liiallisen materialisminsa ja sitten hän pystyy
hyväksymään universaalit tehtävänsä kosmisensa ihmisolentona.

Olkaa todistamassa. Tällä uudella sairaudella on mahdollisuus tulla
epidemiseksi sairaudeksi, koska se palvelee evoluution korkeampaa
tarkoitusta!

Dementia

Pernachakran kautta pääsemme viidenteen chakraan, sydänchakraan (5).
Koska ihmisestä voi tulla Vesimiehen ajan luova instrumentti,
sydänchakrasta voi tulla luova elin. Ihmisen on kuitenkin ensiksi
tultava tietoiseksi tästä tosiasiasta! Tämän vuoksi hänen täytyy
ensiksi tavoitella tiedostamisen polkua tai muuten hän ei koskaan
löydä kykyään luoda sydänchakransa kautta. Tiedostamispolkua
innoittamaan ihmiselle tehdään selväksi hyvin epämiellyttävällä
tavalla, että tietoiseksi tuleminen ja vastuun ottaminen oman
elämänsä suunnasta on tärkeä ennakkoehto.

Uusi sairaus on tullut esiin: dementia. Se liittyy ihmisen
välttelevään ja pakenevaan käyttäytymiseen. Sen syvin henkinen
tausta on haluttomuus tulla tietoiseksi, ottaa vastuuta elämässä ja
kieltäytyminen näkemästä ihmisen tarkoitusta ja korkeampia
tehtäviä elämässä. On erittäin suuri todennäköisyys, että
ihminen, joka ei hyväksy mitään näistä varhaisina vuosinaan,
vetää puoleensa dementian elämänsä myöhemmässä vaiheessa.
Katsokaa sitä ihmismäärää, joka - Altzheimerin taudin kautta tai
muuten - dementoituu näinä päivinä! Dementiaa pitäisi nyt myös
pitää epidemisenä sairautena.

Autoimmuunisairaudet

Autoimmuunisairaudet liittyvät kateenkorvachakraan (6), mikä liittyy
vastustuskykyyn, ihmisen puolustusmekanismiin. Tulevina aikoina
näistä sairauksista tulee aina vain yleisempiä. Uusiakin
autoimmuunisairauksia löydetään. Tällä hetkellä huomaamme, että
hyvin monilla allergiamuodoilla on jo merkitystä ihmisen kannalta.
Uutta sairautta, ADHD:tä, joka on yhteydessä väriaineintoleranssiin,
tulee esiin useammin. Monista muistakin ruoka-aineintoleransseista tulee
yleisempiä. Kaikki tämä liittyy tukosten puhdistamiseen
kateenkorvachakrasta. Se muodostaa portin kosmiseen ihmisolentoon.
Jokaisesta ihmisestä on tultava kosminen ihminen Vesimiehen ajassa.
Jos siis on tukoksia kateenkorvachakrassa (tai jotka johtavat siihen),
ne on puhdistettava, massiivisesti joskin välttämättä, ja siksi
tulee uusi epidemisten sairauksien ryhmä: autoimmuunisairaudet.

"Piiskaniskuvamma" (peräänajossa syntyvä kaularankavamma)

Kurkkuchakrassa (7) - joka on vuorovaikutuksessa kosmisen virtauksen
chakraan (8) ja käpylisäkechakraan (10) - ilmenee luontaisesti
piiskaniskuvammaoireyhtymä. Henkisestä näkökulmasta katsottuna
piiskaniskuvamma liittyy siihen, ettei uskalla antautua sisäisen
opastuksen virralle (7). Lisäksi se liittyy läheisesti siihen, ettei
ole rohkeutta ottaa vastaan korkeamman tason tietoisuutta (8) ja siihen
sisältyviä korkeampia lahjoja (10). Summa summarum, voitaisiin sanoa,
että piiskaniskuvamma liittyy sisäisen mystisen Lähdesidoksen
väärintoimimiseen (tai uskallukseen avata sitä). Sidoksen
muodostavat nämä kolme chakraa yhdessä ihmisen pään takaosassa.

Ymmärrätte, että nyt kun ihmisestä on tulossa kosminen ihminen,
tämän sisäisen mystisen sidoksen avaaminen on äärimmäisen
tärkeää ihmisen universaalien tehtävien hoitamiselle. Koska olemme
edelleen vielä Vesimiehen ajan kehityksen alussa, tämä oireyhtymä
ei ole vielä tullut epidemialaajuuteen, vaikka tapausten lukumäärä
lisääntyy vakaasti. Onko tässä uusi epideminen sairaus
kehittymässä? Tämä riippuu ihmisistä!

Nykyaikaisen ihmisen vitsaukset

Vähintään kuusi yllämainituista seitsemästä sairaudesta on jo
ehdottomasti tunnistettavissa epidemisiksi sairauksiksi. Emme
kuitenkaan vielä voi väittää niitä kaikkia ihmisen
päävitsauksiksi, muttei siihen kauan mene! Sillä seitsenkertainen
maallinen ihmisolento on tekemässä Vesimiehen ajan puhdistumista.
Tärkeimmät epidemiset sairaudet muodostavat yhdessä keinon, sillan
heidän polullaan. Siksi voitaisiin määritellä seuraavasti:

Epidemiset sairaudet ovat laajalle levinneitä maan päällä, koska ne
palvelevat evoluution korkeampaa tarkoitusta.

Ne muodostavat seuraavan taulukon:

Juurichakra (1)
Sairaus: syöpä
Syy: liiallinen kiintymys aineeseen, aineen ja elämän torjuminen
Sairaus: reumatismi
Syy: itsensä torjuminen, ei pysty hyväksymään rakkautta itseään
kohtaan

Sakraalichakra (2)
Sairaus: aids
Syy: seksuaalisten halujen ylikorostuminen

Solar plexus (3)
Sairaus: sydän- ja verisuonitaudit
Syy: liiallinen kiintymys tunteisiin ja rationaaliseen ajatteluun,
persoonan hallinnan säilyttäminen, velvollisuudet vievät ihmistä

Pernachakra (4)
Sairaus: krooninen väsymys
Syy: liian pitkälle meneminen rappeutumisprosessissa, kosmisen
energian torjuminen, antautumiskyvyn puuttuminen

Sydänchakra (5)
Sairaus: astma
Syy: kyvyttömyys ilmaista itseään tunteellisesti, kyvyttömyys
hyväksyä korkeampaa olemusta
Sairaus: dementia
Syy: välttelevä ja pakoileva käyttäytyminen, ei sitoutumista
tiedostamiseen, ei elämän vastuiden hyväksymistä

Kateenkorvachakra (6)
Sairaus: autoimmuunisairaudet
Syy: ei kosmisen ihmisen hyväksymistä
Sairaus: allergiat, ruoka-aineintoleranssit, ADHD
(väriaineintoleranssi)
Syy: tiukkuuden ja opinkappaleiden otteessa oleminen

Kurkkuchakra (7)
Sairaus: piiskaniskuvamma
Syy: ei uskallusta avata sisäistä mystistä sidosta

Kosmisen virtauksen chakra (8)
Sairaus: piiskaniskuvamma
Syy: ei hyväksy sisäistä opastusta

Käpylisäkechakra (10)
Sairaus: piiskaniskuvamma
Syy: korkeampien tietoisuuden tasojen lahjojen vastustaminen

Aivolisäkechakra (9)
Kruunuchakra (11)
Muodonmuutoschakra (12)
Muodonmuutoschakra (13)
Sairaus: vielä tuntematon
Syy: vielä tuntematon

Luomisen toivelista

Kun näemme kaiken tämän koottuna taulukkoon, tulee selväksi, millä
alueilla luominen haluaa selvittää eri ongelmia. Tulee esiin
eräänlainen toivelista, mikä sisältää kysymykset, joissa Luoja
haluaisi nähdä muutoksia ihmisessä. Kun katsotaan muutamia aiheita
tällä listalla ja ne sovitetaan Vesimiehen ajan ominaisuuksiin (lue
Sonian kirja: Over dertien chakra's gesproken! 2), tulee selväksi,
mihin elämä haluaa meitä johdattaa:

* Esimerkiksi juurichakrasta puhdistetaan aineeseen ylikiintymisen
karma. Tämän chakran Vesimiehen ajan ominaisuus - aineen muodonmuutos
Hengeksi - voi aktivoitua.
* Sakraalichakrasta puhdistetaan liiallisen fyysisyyden kaipaamisen ja
haluamisen karma. Sen jälkeen tämän chakran Vesimiehen ajan
ominaisuus - Hengen vetäminen kohti ainetta - saa mahdollisuuden.
Silloin ihminen voi alkaa kaivata Hengen levittäytymistä
elämäänsä.
* Solar plexuksesta vapautetaan itsekkyyden, tunteisiin kiintymisen,
älyn ihannoin ja persoonan hallinnan ote. Ihminen saavuttaa siten
henkensä vapauden, mikä on luonteenomaista Vesimiehen ajalle.

Pienellä mielikuvituksella on mahdollista päätellä ja yhdistää
annetusta taulukosta, mistä asioista täytyy päästää irti ja
mitkä Vesimiehen ajan ominaisuudet ottavat niiden paikan. Yhteenveto
on tietenkin kaukana täydellisestä. Lähitulevaisuudessa Vesimiehen
ajan ominaisuudet tulevat hitaasti selvemmiksi. Vasta silloin pystymme
täysin ymmärtämään, missä ja miksi on ryhdyttävä radikaaleihin
toimenpiteisiin tietyissä elämän puolissa, ja ymmärrämme
Vesimiehen ajan puhdistusmekanismia. Voimme seurata sitä sitten
lähemmin ollaksemme paremmin virittyneitä siihen, mikä on omaksi
parhaaksemme.

Mestaruus

Tulee selväksi, miten tärkeää teidän on työstää
tiedostamisprosessianne (nopeuttamista), koska tietoisesti chakrojenne
kautta puhdistamalla tietoisuutenne tasoja, voitte säästää itsenne
monilta vaikeuksilta. Saavuttamalla mestaruuden näistä tasoista
voitte lisätä paljon elämänne ja kehityksenne kurssin tasaisuutta.
Kolmentoista chakran avulla teistä voi tulla oman osanne mestari,
mutta myös luomisen mestari!

Chakrat, Jumalan tahdon vartijat

Luoja voi chakrojenne kautta myös toteuttaa mestaruutensa elämästä!
Te voitte myös osallistua tähän, koska chakrat ovat pyöriä,
muuntajia, jotka ohjaavat Jumalan tahtoa elämässä ja aktivoivat sen.
Chakrat ovat periaatteessa miniluomakuntia, minkä avulla pienemmät ja
suuremmat elämän luomukset (mikrokosmos ja makrokosmos) voidaan
ilmentää. Sillä sekä pienissä että suurissa asioissa on samat
universaalit totuudet! Sekä mikrokosmoksessa että markokosmoksessa.

Chakrat ovat pyöriä, jotka toimivat Jumalan tahdon vartijoina. Ne
voivat olla tätä, koska ne voivat täysin puhtaalla tavalla muuttaa
Jumalan tahdon korkeammasta organismista alemmaksi organismiksi. Chakra
on hienostunein elin, jonka elämä on koskaan tehnyt. Se peilaa itse
elämää!

Ihmisen pitäisi olla hyvin huolellinen chakrojensa kanssa. Sitä
paitsi, hänen on tärkeää toitottaa niiden olemassaolosta ja
toiminnasta, silla on korkea aika, että myös puhdasoppinen
lääketieteen maailma herää oivaltamaan ja ymmärtämään, että
chakrat ovat upeissa puitteissaan elämän kruununjalokiviä!

1) Spiegelbleede on hollantilainen henkinen aikakauslehti, johon Sonia
kirjoittaa säännöllisesti.
2) Over dertien chakra's gesproken! -kirjaa käännetään parhaillaan
englanniksi.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

 Riitta Knuuti © 2020