Valolääke-suojaa ja parantaa säteilymyrkytyksiltä

 VALOLÄÄKE - SUOJAA JA PARANTAA SÄTEILYMYRKYTYKSESTÄ, HERMOMYRKYISTÄ,
BAKTEEREISTA JA VIRUKSISTA

Uuden Seelannin ja sitä seuranneen Japanin maanjäristyksen myötä on
selvää, että olette astuneet kaaossolmun monimutkaisempaan vaiheeseen.

Haluamme kertoa suojautumis- ja parantumismenetelmän
säteilymyrkytyksestä sekä muista fyysisistä vaivoista. Kutsumme sitä
valolääkkeeksi.

Tämä tietysti liittyy ajankohtaisiin tapahtumiin Japanissa. Kuitenkin
tulevien maanmuutosten tapahtuessa saatatte kohdata samanlaisia
haasteita lähitulevaisuudessa toisissa paikoissa ympäri maailman.

Tämä menetelmä auttaa teitä sekä suojautumaan että parantumaan
altistumiselta, ei ainoastaan radioaktiivisuudelle, vaan myös
hermomyrkyille ja bakteerien ja virusten muuntuneille muodoille.
Meidän näkökulmastamme voitte odottaa näkevämme näiden lisääntyvän
lähiaikananne.

Tämä menetelmä sisältää yhdistymisen taivaalliseen sieluunne, BA:han.
Tässä yhdistytään valoulottuvuuksiin, jotka ovat osa olemustanne.

Kaikkea mitä kosmoksessanne on, voidaan tarkastella valon
energiailmaisumuotona - myös tiheimmät ainemuotonne ovat perimmiltään
valomuoto.

Tässä menetelmässä yhdistytte taivaalliseen sieluunne ylläpitäen
aikomusta ja odotusta, että se välittää teille energiaa, mikä suojaa
ja/tai parantaa teidät. Lähetätte tämän aikomuksen taivaalliselle
sielullenne arvostuksen tai kiitollisuuden tunnevärähtelyn kera. Tämä
on yksinkertaisesti värähtelyresonanssi, mikä aktivoi olemuksenne
korkeamman puolen.

Kun olette lähettäneet tämän aikomuksen kiitollisuuden kera BA:lle,
siirrätte tietoisuutenne sydänchakraan ja vastaanotatte parannus- tai
suojausenergiaa sydänchakraan. Koette ehkä tämän energian valomuotona
tai geometrisena kuviona tai saatatte tuntea energian laskeutuvan.
Saatatte myös kokea tämän energian vain ajatuksena tai tunteena.

Kun energia on vastaanotettu sydänchakraan, se on valmista lähetettäväksi.

Tätä vaihetta varten tarvitsette puhdasta vettä, koska vesi ylläpitää
tällaisen informaation äärimmäisen hyvin. Vesiastia kädessänne
lähetätte aikomuksen avulla tätä energiaa, mitä on sydänchakrassa,
käsivarsia pitkin käsiin ja sen chakran läpi, mikä on kummankin
kämmenen keskellä. Energia menee veteen tätä väylää pitkin.

Ehdotamme, että tämän energian vahvistamiseksi toistatte menetelmän
kolme kertaa. Juotte sitten veden. Vesi tunkeutuu kehonne
vesielementtiin ja parantavat ja suojaavat ominaisuudet menevät
lopulta jokaiseen soluun.

Tämän teon kautta "pätevöitte" valoa, mikä saa sen laskeutumaan
kehonne keskiväylää sydämeen ja lähettämään sen vesielementtiin. Veden
tietoisuus vastaanottaa tämän energian ja sitten keho ottaa sen
vastaan juodessanne.

Jos olette tilanteessa, missä olette altistuneet radioaktiivisuudelle,
teette tämän kuvaamamme menetelmän ja pätevöitte energiaa, mikä
laskeutuu BA:sta suojelemaan ja parantamaan teitä mahdolliselta
säteilymyrkytykseltä. Jos teillä on toisia keinoja suojella itseänne,
teidän pitäisi tietysti käyttää myös niitä, mutta vaikka jäisitte
ilman muita työkaluja kuin oma tietoisuutenne, voitte suojata ja
parantaa itsenne.

Jos olisitte altistuneet hermomyrkyille, tekisitte saman. Jos olette
keskellä epidemiaa, mihin liittyy bakteeri- tai virusinfektioita,
neuvomme teitä tekemään saman.

Kun astutte kollektiivisesti syvemmälle tähän kaaossolmun
monimutkaisempaan ja intensiivisempään vaiheeseen, bakteerit ja
virukset muuntuvat nopeammin. Tämä menetelmä sallii teidän suojautua
näiltä muuntuvilta elämänmuodoilta ja parantua niistä.

On tärkeää ymmärtää, että saatte aikaan suojan ja parantumisen oman
tietoisuutenne voimalla. Teillä on suora pääsy omiin
valoulottuvuuksiinne. Teillä on täysivaltainen oikeus käyttää
valoulottuvuuksia omaksi ja rakkaidenne hyväksi.

Jos löydätte itsenne jostain kuvaamastamme vaikeasta tilanteesta,
ehdotamme, että otatte valolääkettä, mikä on varaamaanne vettä, useita
kertoja päivässä intuitionne opastuksen mukaisesti.

Japanin maanjäristyksen ja siitä seuranneen tsunamin fyysisiä
seuraamuksia on hyvin vaikeaa käsitellä. Mutta toivomme teidän
siirtävän huomionne tällaisen katastrofin fyysisistä vaikutuksista
mentaalisiin, tunne- ja henkisiin vaikutuksiin.

Sen tosiasian vuoksi, että olette kaaossolmussa ja energiat syvältä
avaruudesta yhdessä auringon aktiivisuuden kanssa vaikuttavat
kehoonne, teihin vaikutetaan kollektiivina enemmän. Tarkoitamme tällä
sitä, että kanssaihmistenne kärsimyksen todistaminen särkee sydämenne.
Tämä on oivallus, että heidän ahdinkonsa voisi helposti olla omaanne.
Tämä oivallus voi avata sydämenne ja sydämen kautta käsitetään
tietoisuuden korkeammat tilat ja näin Japanin maanjäristys on monin
tavoin kollektiivisen sydämen maanjäristys.

Edessänne olevat ajat eivät ole helppoja. Meidän näkökulmastamme
teillä on käsillä maanmuutosten lisääntyminen. Mutta yksi tulos
tällaisista tapahtumista on, että teitä ravistellaan ytimeen saakka ja
massahypnoosi lakkaa hetkeksi. Ja sellaisessa syvässä ja
surrealistisessa järkytyksessä monet teistä näkevät hyvin selvästi,
että sivilisaationne lepää hataralla pohjalla. Tarkoitamme tätä sekä
kirjaimellisesti että kuvaannollisesti.

Ja niinpä neuvomme tähän kaaossolmuvaiheeseen on oppia tekemään
valolääkettä itsellenne, jotta sellaisen ajan tullessa tiedätte, miten
käyttää tätä suojaavaa ja parantavaa voimaa, mitä teillä on
luonteenomaisesti. Ja ehdotamme, että te ette navigoi näiden aikojen
läpi vain mielellänne, vaan sydämellänne - ja annatte koskettaa
sydäntänne, sillä sydämen kautta nousette spiraalina omaan
suuruuteenne.

Hathorit

Tomin ajatuksia ja havaintoja

Olen kanavoinut Hathoreita noin 20 vuotta ja aloitin planeettaviestien
julkaisemisen helmikuussa 2003. Ja koko aikana en ole aistinut heissä
samanlaista kiirettä julkaista jokin heidän kommunikointinsa.
Tavallisesti minulle annetaan useita päiviä pohtia heidän viestejään,
ennen kuin kirjoitan kommenttini. Mutta tätä ylellisyyttä ei ole tällä
hetkellä. He ovat pyytäneet Judia ja minua julkaisemaan tämän viestin
mahdollisimman nopeasti ja niinpä teen omista kommenteistani lyhyet ja
ytimekkäät.

Keskeisenä viestinä tässä on, että kaikilla ihmisillä on kyky tehdä
valolääkettä, kuten Hathorit sitä kutsuvat. Ja tällaisella lääkkeellä
on luontainen kyky ja potentiaali suojella ja parantaa meitä - ei vain
radioaktiiviselta myrkytykseltä vaan myös hermomyrkkyjen vaikutuksilta
sekä bakteeri- ja virusinfektioilta.

Menetelmä on yksinkertainen ja ytimekäs. Koska joillekin tätä
lukeville taivaallinen sielu (tai BA) voi olla uusi ajatus, selvitän
sen paikan ja miten yhdistyä siihen. BA tai taivaallinen sielu on oman
tietoisuutemme osa, joka on ajan ja paikan rajojen ulkopuolella.
Jotkut teistä viittaisivat taivaalliseen sieluun ehkä korkeampana
itsenä. Mutta miksi tahansa sitä kutsutaankin, se on Hathorien
nimityksen mukaan valoulottuvuuksissa ja tähän puoleensa yhdistyy
aina, kun lähettää sille arvostusta tai kiitollisuutta.

BA:lla ei ole sijantia ajassa ja paikassa, koska se on kummankin tuolla puolen.

Mutta sillä on sisäänpääsykohta energiakentässä, mikä on noin
käsivarren etäisyydellä pään yläpuolella. Jos nostaisit kätesi pään
päälle ja liittäisit sormet yhteen, ne osuisivat tämän
sisäänpääsykohdan lähistölle. Ja tähän paikkaan kohdistetaan huomio
heidän menetelmänsä ensimmäisessä vaiheessa, kun tehdään valolääkettä.
(Huomaa, että käsien paikka pään yläpuolella on vain orientoitumista
varten. Valolääkettä tehdessä käsiä ei laiteta sinne.)

Kun asetat tietoisuutesi BA-kohdan alueelle, pidät mielessä sitä
valopätevöintiä, minkä haluat saada. Sanotaan esimerkiksi, että olet
altistunut tai altistumassa vaaralliselle radioaktiivisuudelle ja olet
säteilymyrkytysvaarassa. Keskitettyäsi huomion BA-kohtaan pään
yläpuolelle, ylläpidä aikomusta, että BA:sta laskeutuva energia on
energiaparannus ja/tai -suoja säteilymyrkytyksestä.

Sitten lähetät kiitollisuuden tai arvostuksen tunteen sydänchakrasta
BA-kohtaan pään yläpuolelle ja pidät yllä em. aikomusta.

Seuraavaksi siirrät huomiosi BA-kohdasta sydänchakraan (rinnan
keskellä rintalastan alla) ja sitten odotat saavasi energiasuojaa ja
-parannusta BA:sta.

Niiden joille tämä on uutta, täytyy ehkä lähettää aikomus tai
pätevöinti kiitollisuuden tunteen kera BA:han useita kertoja, ennen
kuin huomataan responssi. Mutta jatkakaa tätä, kunnes tunnette
energian laskeutuvan. Sitten kun tunnette energian laskeutuvan
taivaallisesta sielusta, siirtäkää tietoisuutenne sydänchakraan.
Sallikaa sydänkeskuksenne vastaanottaa tätä suojaavaa ja parantavaa
energiaa.

Sitten laitatte kätenne vesiastian ympärille tai päälle ja lähetätte
tätä taivaallisesta sielusta vastaanotettua energiaa veteen. Parantava
ja/tai suojaava energia joka on tullut sydänkeskukseenne, siirtyy
käsivarsianne pitkin veteen niiden kahden chakran kautta, jotka ovat
kämmenten keskellä.

Toistakaa tämä prosessi kokonaisuudessaan kolme kertaa. Sitten juokaa vesi.

Jos olette vaarallisessa tilanteessa, Hathorit neuvovat, että teette
valolääkettä useita kertoja päivässä ja juotte sitä intuitionne
mukaisesti.

Kuten Hathorit osoittavat, valolääkkeellä on monia muitakin
käyttötapoja. Voitte käyttää sitä suojaamaan ja/tai parantamaan
itseänne hermomyrkyiltä sekä bakteeri- ja virusinfektioilta. Vaikkei
sitä mainittu, kysyin viestin jälkeen Hathoreilta, toimisiko menetelmä
muihin fyysisiin haasteisiin, kuten syöpä. Ja he sanoivat, että
valolääkettä voitaisiin ehdottomasti tehdä samalla tavalla
käsittelemään tällaista tilannetta - sekä muita.

Tietysti ollessanne tekemisissä jonkin vakavan tilanteen kanssa,
teidän kannattaa hyödyntää kaikki lääkkeet. Toisin sanoen, tämän
menetelmän ei ole tarkoitus korvata lääketieteellisiä tai yleisiä
terveysratkaisuja, vaan olla lisä - jotain mitä voitte tehdä itse
itsenne hyväksi.

Viestin jälkeen kysyin Hathoreilta valolääkkeen tekemisestä niille,
jotka eivät pysty tekemään sitä itse, kuten lapsille ja lemmikeille.
He sanoivat, että menetelmä olisi muuten sama, paitsi että
pätevöisitte aikomuksen kyseiselle lapselle tai eläimelle.
Esimerkiksi, jos teette valolääkettä suojaamaan tai parantamaan lasta
tai lemmikkiä, lähettäisitte ajatuksen, että energia jonka saatte
taivaallisesta sielustanne, suojaa tai parantaa olentoa, joka saa
lääkettä.

Tässä haluaisin sanoa väliin jotain. On paljon parempi opettaa
jollekin, miten tehdään valolääkettä kuin aiheuttaa riippuvuus.
Kaikissa ihmisissä on luontainen kyky tehdä valolääkettä. Se on osa
moniulotteista perintöä. Ja jonkun voimaannuttaminen tekemään tämän
omasta puolestaan on palvelus hänen mestaruudelleen.

Henkilökohtaisesti minua suututtaisi nähdä, että tätä menetelmää
käyttäisivät "parantajat" valolääkkeen tekemiseksi toisille sen
naamion alla, että heillä on jotain erityisvoimia, joita muilla ei
ole. Tämä valolääkkeen tekemismenetelmä on ihmisen syntymäoikeus ja
minusta tuntuu, että se pitäisi jakaa kaikkien ihmisten kanssa.

Haluaisin kertoa paljon tästä yksinkertaisesta menetelmästä tehdä
valolääkettä, mutta filosofiset ja metafyysiset havainnot saavat
odottaa toiseen kertaan.

Hathorit vaativat, että julkaisemme tämän informaation kiertoon
mahdollisimman nopeasti.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa,
lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman
elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio
omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi
ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin
pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ,
http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima
tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin
muitakaan sivuja.

Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon ( www.tomkenyon.com)
16.3.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine